Gastronomia i usługi wracają do pełnego funkcjonowania w Galerii Bemowo - Bemowo

Open hours

Shop center
Monday: 10:00 – 21:00
Tuesday: 10:00 – 21:00
Wednesday: 10:00 – 21:00
Thursday: 10:00 – 21:00
Friday: 10:00 – 21:00
Saturday: 10:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 20:00
PKO Bank Polski

Mo­n-Fri: 10:00 – 17:00
Sa­tur­day: 10:00 – 15:00
Sun­day: closed

Carrefour

Mo­n-Fri: 06:30 – 22:00
Sa­tur­day: 08:00 – 22:00
Sun­day: 09:00 – 21:00

Centrum Medyczne CortenMedic – Punkt Szczepień

poniedziałek: 8:00 – 18:00
wtorek – środa: 8:00 – 14:00
czwartek: 14:00 – 20:00
piątek: 12:00 – 20:00
sobota: 8:00 – 14:00

Meble Komandor

Mo­n-Fri: 09:00 – 19:00
Sa­tur­day: 09:00 – 19:00
Sun­day: 10:00 – 18:00

Biblioteka miejska

Mon-Wednesday, Fri: 10:00 – 19:00
Thursday: 10:00 – 17:00
Sun­day: 11:00 – 14:00

Ziko Apteka

Mon-Fri: 08:00 – 21:00
Saturday: 08:00 – 21:00
Sunday: 09:00 – 20:00

Ziko Dermo

Mon-Fri: 08:00 – 21:00
Saturday: 08:00 – 21:00
Sunday: 09:00 – 20:00

Denique

Mo­n-fri: 9:00 – 21:00
Sa­tur­day: 9:00 – 21:00
Sun­day: 9:00 – 20:00
Non-trade sunday: 9:00 – 17:00

Fryzjer Comtesse

Mo­n-Fri: 9:00 – 21:00
Sa­tur­day: 9:00 – 21:00
Sun­day: 10:00 – 20:00

Contact

Be­mo­wo Shop­ping Cen­ter

Powstańców Śląskich 126 st.
01-466 Warszawa
tel.: 22 569 72 90
e-ma­il: bemowo@cbre.com

Carrefour Customer Service Office:
tel.: 22 569 76 00

Con­tact for me­dia:
Mo­ni­ka Pa­duch
ORCHIDEA PR
tel: 505 995 592
e-ma­il: mo­ni­ka­pa­du­ch@or­chi­de­apr.pl

  • en

18.05.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.05.2020 r., w ramach trzeciego etapu planu odmrażania gospodarki, z dniem 18 maja salony kosmetyczne i fryzjerskie zostają ponownie otwarte w Galerii Bemowo.

Również od dnia 18 maja, w pełnym zakresie, przy stosowaniu ścisłych reguł sanitarnych, działać będą restauracje i kawiarnie. Klienci będą mogli skorzystać z oferty gastronomicznej centrum na miejscu – w lokalach i w strefie foodcourt.

Zarówno lokale i punkty gastronomiczne, jak również usługi fryzjerskie oraz kosmetyczne, działać będą zgodnie z wytycznymi sanitarnymi opracowanymi dla każdego z tych sektorów przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Na smaczny posiłek ponownie do Galerii Bemowo

W ofercie gastronomicznej Galerii Bemowo każdy znajdzie coś dla siebie – popularne marki serwujące jedzenie na szybko, klasyczne dania z baru mlecznego, kuchnię azjatycką oraz pyszną kawę i desery. Od 18 maja zostają one ponownie udostępnione klientom. W restauracjach i kawiarniach zmianie ulegnie układ przestrzeni – stoliki zostaną rozsunięte na odległość 2 metrów od siebie, między gośćmi obowiązywać będzie dystans 1,5 m. Ograniczeniu ulega również liczba osób mogących przebywać jednocześnie w lokalu (1 osoba na 4 m2). Obsługa będzie przestrzegać ścisłych norm sanitarnych, dezynfekując stoliki po każdym kliencie oraz stosując środki ochrony osobistej – maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki. Osoby stojące w kolejce do poszczególnych punktów gastronomicznych będzie obowiązywać dystans 2 metrów. Dla ułatwienia na podłodze wyklejono specjalne oznaczenia, regulujące odległości pomiędzy oczekującymi. Przy wejściu do strefy gastronomicznej zostały ustawione dozowniki z płynem dezynfekującym oraz informacje z zaleceniami przestrzegania zasad sanitarnych. Pamiętać należy, że zasłanianie nosa i ust nie obowiązuje tylko podczas oczekiwania przy stoliku i w trakcie konsumpcji.

Restauracje i punkty gastronomiczne stanowią bardzo istotny element oferty Galerii Bemowo i są często odwiedzane przez mieszkańców dzielnicy. Ich powrót do funkcjonowania, nie tylko w trybie „na wynos”, zdecydowanie poprawi komfort wizyt klientów w centrum.

Oferta gastronomiczna w Galerii Bemowo dopasowana jest do potrzeb naszych sąsiadów – mieszkańców dzielnicy Bemowo, którzy korzystali z niej nie tylko przy okazji zakupów, ale również w ramach codziennych posiłków. Cieszymy się, że nasi klienci ponownie mogą z niej skorzystać. 

Obsługa w poszczególnych lokalach stosuje się do wszystkich przepisów i wymogów sanitarnych, by nasi Klienci z pełnym poczuciem bezpieczeństwa mogli znowu cieszyć się swoimi ulubionymi daniami i dobrą atmosferą” – mówi Piotr Bombolski, dyrektor centrum handlowego Galeria Bemowo.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne znowu przyjmą klientów

18 maja otworzą się również salony kosmetyczne i fryzjerskie zlokalizowane w Galerii Bemowo – salon piękności Denique oraz Fryzjer Comtesse. W nich także będą obowiązywać ścisłe zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Klienci będą przyjmowani wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. Stanowiska obsługi będą ustawione w bezpiecznym dystansie 2 metrów od siebie i dezynfekowane po wizycie każdego z Klientów. Obsługa przy wykonywaniu usługi została zobowiązana do stosowania środków ochrony osobistej – maseczki lub przyłbicy i rękawiczek.

Bezpieczeństwo wciąż na pierwszym miejscu

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, personelu sklepów oraz obsługi Galerii Bemowo nadal funkcjonuje w ścisłym reżimie sanitarnym. Na terenie centrum – przy wejściach głównych oraz w toaletach – rozstawione są dozowniki z płynem do dezynfekcji. Klienci są informowani o możliwości zakupu maseczki w wybranych punktach handlowych i w automacie samoobsługowym.

Regularnie odkażane są wszystkie elementy na pasażach – podłogi, kosze na śmieci, donice, klamki, balustrady, poręcze, schody ruchome, windy, a także podłogi korytarzy wiodących do toalet. Dokładnej dezynfekcji poddawane są urządzenia i wyposażenie toalet. Ponadto, pomieszczenia toalet oraz przestrzeni specjalnych, takich jak Pokój Matki z Dzieckiem, poddawane są regularnemu ozonowaniu. Wentylacja na terenie obiektu jest prowadzona w 100 proc. przy użyciu świeżego powietrza, bez rekuperacji.

W celu minimalizacji ryzyka zakażenia i aby przestrzegać zasad dystansu społecznego z pasaży zniknęły ławki i siedziska, a strefy specjalne, takie jak plac zabaw, są nadal wyłączone z użytkowania.

Większość sklepów w Galerii Bemowo zostało ponownie otwartych już 4 maja. Po udostępnieniu  klientom salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz lokali gastronomicznych i strefy foodcourt, nieczynne wciąż pozostaną biura podróży oraz kino Cinema City.

Opis wszystkich wdrożonych w centrum procedur bezpieczeństwa oraz pełna, regularnie aktualizowana, lista otwartych sklepów i punktów usługowych dostępna jest na stronie www.galeria-bemowo.pl.

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The ad­mi­ni­stra­tor of per­so­nal da­ta is Fla­min­go 4 sp. z o.o. with its re­gi­ste­red of­fi­ce in War­saw (po­st­co­de 00-549), Pięk­nej 18(he­re­ina­fter re­fer­red to as the Com­pa­ny). Per­so­nal da­ta in the ran­ge pro­vi­ded in the cor­re­spon­den­ce will be pro­ces­sed by the Com­pa­ny to pro­vi­de a re­spon­se, in ac­cor­dan­ce with the expres­sed con­sent pur­su­ant to art. 6 par. 1 lit. a Re­gu­la­tion of the Eu­ro­pe­an Par­lia­ment and of the Co­un­cil (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the pro­tec­tion of in­di­vi­du­als with re­gard to the pro­ces­sing of per­so­nal da­ta and on the free mo­ve­ment of such da­ta and the re­pe­al of Di­rec­ti­ve 95/46 / EC (RODO). Per­so­nal da­ta may be di­sc­lo­sed to em­ploy­ees or as­so­cia­tes of the Com­pa­ny, as well as en­ti­ties pro­vi­ding sup­port to the Com­pa­ny on the ba­sis of out­so­ur­ced se­rvi­ces and in ac­cor­dan­ce with the en­tru­sted con­tracts, as well as di­sc­lo­sed to the en­ti­ties re­fer­red to in the con­sent clau­se. Per­so­nal da­ta pro­ces­sed in the abo­ve the pur­po­se will be kept until the con­sent is wi­th­drawn or the pe­riod of li­mi­ta­tion of cla­ims un­der the con­tract conc­lu­ded. Each per­son has the ri­ght to ac­cess the­ir da­ta and rec­ti­fi­ca­tion, de­le­tion, pro­ces­sing re­stric­tions, the ri­ght to trans­fer da­ta or ob­ject to the­ir pro­ces­sing, the ri­ght to wi­th­draw con­sent (eg in the sa­me way as it was expres­sed) at any ti­me wi­tho­ut af­fec­ting the law­ful­ness of da­ta pro­ces­sing prior to its re­vo­ca­tion. The da­ta sub­ject has the ri­ght to lod­ge a com­pla­int with the Pre­si­dent of the Of­fi­ce for Per­so­nal Da­ta Pro­tec­tion when he / she con­si­ders that the pro­ces­sing of his / her per­so­nal da­ta vio­la­tes the pro­vi­sions of the GDPR. Pro­vi­ding per­so­nal in­for­ma­tion is vo­lun­ta­ry.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Flamingo 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bainbridge Poland Warszawa II sp.k. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Bemowo shopping center via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Flamingo 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bainbridge Poland Warszawa II sp.k. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Bemowo shopping center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?