Większość sklepów w Galerii Bemowo ponownie otwartych - Bemowo

Kontakt

Galeria Handlowa Bemowo

Powstańców Śląskich 126 st.
01-466 Warszawa
tel.: 22 569 72 90
e-ma­il: be­mo­wo­@ap­sys­gro­up.pl

Biuro Obsługi Klienta Carrefour:
tel.: 22 569 76 00

Kontakt dla mediów:
Mo­ni­ka Pa­duch
ORCHIDEA PR
tel: 505 995 592
e-ma­il: mo­ni­ka­pa­du­ch@or­chi­de­apr.pl

  • pl

04.05.2020

Decyzją Rady Ministrów, na mocy rozporządzenia z dnia 2 maja 2020, Galeria Bemowo znosi dużą część dotychczasowych ograniczeń w funkcjonowaniu. Od dnia 4 maja otwarte będą sklepy i punkty usługowe, z wyłączeniem salonu fryzjerskiego, zakładu kosmetycznego oraz lokali rozrywkowych (kino Cinema City, gokarty, sala zabaw ELDORADO). Restauracje oraz lokale gastronomiczne będą świadczyć jedynie usługi „na wynos”. Galeria Bemowo nadal będzie stosować rygorystyczne zasady bezpieczeństwa higienicznego. 

Wg sta­nu na 18 ma­ja na godz. 14.00 otwar­te są wszyst­kie skle­py z wy­łą­cze­niem: 

  • WÓLCZANKA
  • ELDORADO
  • ORANGE
  • RAINBOW
  • ŚWIAT PODRÓŻY
  • DOBRA BUŁA

Od 4 maja, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020, Galeria Bemowo znosi część ograniczeń w handlu. W celu zapewnienia klientom bezpieczeństwa i komfortu zakupów, wybrane lokale i usługi nadal będą wyłączone z użytkowania. Obowiązywać będą również ścisłe procedury higieniczne, mające chronić wszystkich użytkowników obiektu – klientów, personel sklepów oraz personel pomocniczy.

Po weekendzie majowym otwartych zostanie duża część sklepów i punktów usługowych. Obowiązywać w nich będą ściśle określone zasady bezpieczeństwa, przede wszystkim odnoszące się do limitów osób przebywających na ich terenie. Zamknięte pozostają punkty i lokale rozrywkowe – w Galerii Bemowo do odwołania nieczynne będą kino Cinema City, sala zabaw ELDORADO oraz gokarty, a także salonu fryzjerski Comtesse i zakład kosmetyczny Denique. Punkty handlowo – usługowe zlokalizowane w pasażach centrum będą otwarte, jeśli spełnią wymogi bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu.

Częściowo udostępniona klientom zostanie strefa restauracyjna. Zlokalizowane w niej restauracje i bary będą świadczyć usługi jedynie w formule zakupów na wynos. Na terenie całego centrum obowiązywać będzie całkowity zakaz spożywania posiłków i napojów, a wszystkie stoły i krzesła w strefie food court będą do odwołania wyłączone z użytkowania.

ZDROWY DYSTANS

Jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa w centrach handlowych, wprowadzonych przez nowe rozporządzenie, jest ograniczenie liczby klientów – 1 osoba przypada na 15 m² powierzchni.  W Galerii Bemowo liczba ta jest na bieżąco monitorowana dzięki zaawansowanym systemom liczącym. W celu zapewnienia maksymalnego komfortu przemieszczania się po budynku otwarte są wszystkie wejścia do budynku. W utrzymaniu bezpiecznej odległości pomagają umieszczone na podłodze centrum naklejki, wytyczające między innymi kolejki przed hipermarketem czy lokalami w strefie restauracyjnej. W poszczególnych lokalach o stosowanie się do przepisów i utrzymanie limitów klientów dba personel każdego sklepu.

PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO

Galeria Bemowo w pełni dostosowała się do wytycznych dla funkcjonowania obiektów handlowych opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym inspektoratem Sanitarnym. Galeria wprowadziła również dodatkowe działania i procedury higieniczne mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom obiektu. Na terenie centrum – przy wejściach głównych oraz w toaletach – zamontowano dozowniki z płynem do dezynfekcji. Klienci informowani są również  o możliwości zakupu maseczki w wybranych punktach handlowych. W najbliższych dniach w Galerii Bemowo stanie też wygodny automat, w którym kupić będzie można jednorazowe maseczki.

Regularnie odkażane są wszystkie elementy na pasażach – podłogi, kosze na śmieci, donice, klamki, balustrady, poręcze, schody ruchome, windy, a także podłogi i ściany korytarzy wiodących do toalet. Dokładnej dezynfekcji poddawane są urządzenia i wyposażenie toalet. Zamontowane zostały bezdotykowe podajniki do mydła. W toaletach umieszczono również szczegółowe instrukcje sanitarne mycia i dezynfekcji rąk, a także zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek.

Serwis sprzątający wyposażony został w dodatkowe środki czystości o silniejszym działaniu antybakteryjnym i wirusobójczym. Ponadto pomieszczenia toalet oraz przestrzeni specjalnych, takich jak Pokój Rodzica z Dzieckiem, poddawane są regularnemu ozonowaniu. Co ważne,  wentylacja na terenie obiektu jest prowadzona w 100 proc. przy użyciu świeżego powietrza, bez rekuperacji.

W celu minimalizacji ryzyka zakażenia i aby przestrzegać zasad dystansu społecznego z pasaży zniknęły ławki i siedziska, a strefy specjalne, takie jak plac zabaw,  są nadal wyłączone z użytkowania.

#ODPOWIEDZIALNI #BEZPIECZNI

Bezpieczeństwo i komfort zakupów zależy od nas wszystkich – również od naszych klientów. Osoby udające się na zakupy do Galerii Bemowo są proszone o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa: przede wszystkim respektowanie limitu osób w centrum, w poszczególnych sklepach oraz w toaletach, zachowania wymaganego prawem dwumetrowego dystansu, obowiązku zasłaniania ust i nosa i zakazu spożywania posiłków i napojów. Rekomendujemy również pojedyncze korzystanie z windy. Klienci zmotoryzowani powinni zajmować co drugie miejsce parkingowe.

Nakazy i ograniczenia mają na celu zapewnienie wszystkim przebywającym na terenie Galerii Bemowo – klientom, pracownikom sklepów i firm usługowych – najwyższego poziomu bezpieczeństwa zakupów.

Opis wszystkich wdrożonych w centrum procedur bezpieczeństwa oraz pełna, regularnie aktualizowana, lista otwartych sklepów i punktów usługowych od 4 maja 2020 dostępna będzie na stronie wwww.galeria-bemowo.pl.

O dalszych zmianach w funkcjonowaniu Galerii będziemy informować na bieżąco.

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Flamingo 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bainbridge Poland Warszawa II sp.k. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-549), przy ul. Pięknej 18 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Flamingo 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bainbridge Poland Warszawa II sp.k. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Bemowo drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Flamingo 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bainbridge Poland Warszawa II sp.k. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Bemowo w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?