Świętujemy Dni Bemowa i Dzień Dziecka w Galerii Bemowo - Bemowo

Open hours

Shop center
Monday: 10:00 – 21:00
Tuesday: 10:00 – 21:00
Wednesday: 10:00 – 21:00
Thursday: 10:00 – 21:00
Friday: 10:00 – 21:00
Saturday: 10:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 20:00
Biblioteka miejska

Mon-Wednesday, Fri: 10:00 – 19:00
Thursday: 10:00 – 17:00
Sun­day: 11:00 – 14:00

Carrefour

Mo­n-Fri: 06:30 – 22:00
Sa­tur­day: 08:00 – 22:00
Sun­day: 09:00 – 21:00

ETNO TECH

Mo­n-Fri: 9:30 – 21:00
Sa­tur­day: 9:30 – 21:00
Sun­day: 10:00 – 20:00

Ziko Dermo

Mon-Fri: 08:00 – 21:00
Saturday: 08:00 – 21:00
Sunday: 09:00 – 20:00

Meble Komandor

Mo­n-Fri: 09:00 – 19:00
Sa­tur­day: 09:00 – 19:00
Sun­day: 10:00 – 18:00

Denique

Mo­n-fri: 9:00 – 21:00
Sa­tur­day: 9:00 – 21:00
Sun­day: 9:00 – 20:00
Non-trade sunday: 9:00 – 17:00

Ziko Apteka

Mon-Fri: 08:00 – 21:00
Saturday: 08:00 – 21:00
Sunday: 09:00 – 20:00

PKO Bank Polski

Mo­n-Fri: 09:00 – 19:00
Sa­tur­day: closed
Sun­day: closed

Contact

Be­mo­wo Shop­ping Cen­ter

Powstańców Śląskich 126 st.
01-466 Warszawa
tel.: 22 569 72 90
e-ma­il: bemowo@cbre.com

Carrefour Customer Service Office:
tel.: 22 569 76 00

Con­tact for me­dia:
Mo­ni­ka Pa­duch
ORCHIDEA PR
tel: 505 995 592
e-ma­il: mo­ni­ka­pa­du­ch@or­chi­de­apr.pl

  • en

01.06.2019

W sobotę 1 czerwca w godzinach 12.00-16.00 Galeria Bemowo szykuje Sąsiedzki Piknik Bemowski. W programie zaplanowano m.in. wspólną fotografię mieszkańców Bemowa, wycieczki z przewodnikiem po Bemowie, wystawę zdjęć “Bemowo – razem dorastaliśmy. Historia dzielnicy w albumach rodzinnych” oraz Festiwal Baniek Mydlanych. Wydarzenie odbędzie się w ramach Dni Bemowa – akcji organizowanej przez Urząd Dzielnicy Bemowo, której Galeria Bemowo jest partnerem.

Sąsiedzki Piknik Bemowski to wydarzenie skierowane przede wszystkim do mieszkańców Bemowa. Specjalnie dla nich Galeria Bemowo przygotowała szereg atrakcji, dzięki którym będą mogli nie tylko bliżej się poznać, ale także odkryć na nowo swoją ukochaną dzielnicę. Główną atrakcją wydarzenia będzie wspólna fotografia mieszkańców Bemowa, do której będzie można zapozować już w sobotę 1 czerwca o godzinie 12.00. Każda osoba, która zapozuje z nami do zdjęcia otrzyma w prezencie specjalnie zaprojektowany na to wydarzenie plakat autorstwa Katarzyny Boguckiej – ilustratorki, autorki książek, designerki tworzącej dla dzieci. Plakat przedstawia dzielnicę Bemowo i z pewnością będzie stanowić piękną ozdobę domu każdego Bemowiaka!

Na uczestników Sąsiedzkiego Pikniku Bemowskiego czekają również wycieczki z przewodnikiem po Bemowie – piesze, rowerowe oraz zabytkowym autobusem „Ogórkiem” – które Galeria Bemowo organizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Mazowieckiej „Masław”. Każda wycieczka będzie poświęcona innej tematyce, a uczestnicy będą mogli dowiedzieć się m.in. czemu Ciepłownia Wola znajduje się na Bemowie, kto ze znanych postaci miał okazję mieszkać w drewnianych pawilonach Przyjaźni czy jakim problemem mogło być osiedle Przyjaźń dla początkującego listonosza. Zapisy na wycieczki z przewodnikiem są prowadzone za pośrednictwem profilu Galerii Bemowo na Facebooku – www.facebook.com/GaleriaBemowo. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Wycieczki startują zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • wycieczki piesze – start o godz. 12.30 oraz 14.30;
  • wycieczki rowerowe – start o godz. 13.00 oraz 15.00;
  • wycieczki zabytkowym ogórkiem – start o godz. 10.00 oraz 12.00.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli również obejrzeć niezwykłą wystawę zdjęć “Bemowo – razem dorastaliśmy. Historia dzielnicy w albumach rodzinnych”. Wystawa to sentymentalna podróż po wspomnieniach mieszkańców Bemowa, którzy wskrzesili przeszłość fotografiami z domowych archiwów. Zdjęcia będzie można oglądać do 30 czerwca na poziomie 1 Galerii Bemowo.

Sąsiedzki Piknik Bemowski to także atrakcje dla dzieci! Na najmłodszych uczestników zabawy czeka Festiwal Baniek Mydlanych, podczas którego każdy maluch będzie mógł obejrzeć pokazy baniek mydlanych w wykonaniu profesjonalistów oraz wyczarować swoją bańkę mydlaną. Nie zabraknie także warsztatów budowania latawców klasycznych oraz w wersji 3D. Stworzone latawce będzie można wypróbować od razu na terenach zielonych przed Galerią Bemowo oraz zabrać do domu na pamiątkę. Dobrą zabawę na pikniku poprzedzą zajęcia z tworzenia kolorowych, zapachowych i błyszczących slime’ów, które odbędą się od godz. 10.30 w beMAL w Galerii Bemowo.

„W sobotę 1 czerwca organizujemy Sąsiedzki Piknik Bemowski, którego celem jest integracja mieszkańców dzielnicy Bemowo! Zaczynamy od wspólnej pamiątkowej fotografii Bemowiaków, za udział w której dziękujemy specjalnym upominkiem – plakatem przedstawiającym naszą dzielnicę. Wśród atrakcji także wycieczki z przewodnikiem po urokliwych zakątkach Bemowa oraz wystawa zdjęć mieszkańców Bemowa. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy, wzajemnego poznawania się oraz wspólnego odkrywania naszej dzielnicy” – mówi Piotr Bombolski, dyrektor Galerii Bemowo.

Wszystkie atrakcje zaplanowane w ramach wydarzenia są bezpłatne.

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The ad­mi­ni­stra­tor of per­so­nal da­ta is Fla­min­go 4 sp. z o.o. with its re­gi­ste­red of­fi­ce in War­saw (po­st­co­de 00-549), Pięk­nej 18(he­re­ina­fter re­fer­red to as the Com­pa­ny). Per­so­nal da­ta in the ran­ge pro­vi­ded in the cor­re­spon­den­ce will be pro­ces­sed by the Com­pa­ny to pro­vi­de a re­spon­se, in ac­cor­dan­ce with the expres­sed con­sent pur­su­ant to art. 6 par. 1 lit. a Re­gu­la­tion of the Eu­ro­pe­an Par­lia­ment and of the Co­un­cil (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the pro­tec­tion of in­di­vi­du­als with re­gard to the pro­ces­sing of per­so­nal da­ta and on the free mo­ve­ment of such da­ta and the re­pe­al of Di­rec­ti­ve 95/46 / EC (RODO). Per­so­nal da­ta may be di­sc­lo­sed to em­ploy­ees or as­so­cia­tes of the Com­pa­ny, as well as en­ti­ties pro­vi­ding sup­port to the Com­pa­ny on the ba­sis of out­so­ur­ced se­rvi­ces and in ac­cor­dan­ce with the en­tru­sted con­tracts, as well as di­sc­lo­sed to the en­ti­ties re­fer­red to in the con­sent clau­se. Per­so­nal da­ta pro­ces­sed in the abo­ve the pur­po­se will be kept until the con­sent is wi­th­drawn or the pe­riod of li­mi­ta­tion of cla­ims un­der the con­tract conc­lu­ded. Each per­son has the ri­ght to ac­cess the­ir da­ta and rec­ti­fi­ca­tion, de­le­tion, pro­ces­sing re­stric­tions, the ri­ght to trans­fer da­ta or ob­ject to the­ir pro­ces­sing, the ri­ght to wi­th­draw con­sent (eg in the sa­me way as it was expres­sed) at any ti­me wi­tho­ut af­fec­ting the law­ful­ness of da­ta pro­ces­sing prior to its re­vo­ca­tion. The da­ta sub­ject has the ri­ght to lod­ge a com­pla­int with the Pre­si­dent of the Of­fi­ce for Per­so­nal Da­ta Pro­tec­tion when he / she con­si­ders that the pro­ces­sing of his / her per­so­nal da­ta vio­la­tes the pro­vi­sions of the GDPR. Pro­vi­ding per­so­nal in­for­ma­tion is vo­lun­ta­ry.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Flamingo 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bainbridge Poland Warszawa II sp.k. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Bemowo shopping center via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Flamingo 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bainbridge Poland Warszawa II sp.k. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Bemowo shopping center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?